SAMURAI - RONIN

MIYAMOTO MUSASHI

SAIGO TAKAMORI

  YAMAOKA TESSHU

TOTE - KENPO - KARATE

SAKUGAWA TODE

MATSUMURA SOKON

ITOSU ANKO

HIGAONNA KANRYO

MIYAGI CHOJUN

 SHIMABUKU TATSUO 

UECHI KANBUN

MOTOBU CHOKI

MABUNI KENWA

 FUNAKOSHI GICHIN

FUNAKOSHI YOSHITAKA 'GIGO'

OTSUKA HIRONORI

EGAMI SHIGERU

SOKEN HOHAN

CHITOSE TSUYOSHI

YAMAGUCHI GOGEN

DOSHIN SO

SAWAYAMA MUNEUMI

TOGUCHI SEKICHI

OYAMA MASUTATSU

SAWAI KENICHI

NAGAMINE SHOSHIN

OGURA TSUNEYOSHI

HENRY PLEE

JUDO - JU-JUTSU

KANO JIGORO

SHIRO SAIGO

MIFUNE KYUZO

KAWAISHI MINOSUKE

MAEDA MITSUYO

NINPO - NIN-JUTSU

FUJITA SAIKO

TAKAMATSU TOSHITSUGU

AIKIDO - AIKI-JUTSU

TAKEDA SOKAKU

UESHIBA MORIHEI

TOMIKI KENJI

GOZO SHIODA

SAITO MORIHIRO

SAGAWA  YUKIYOSHI

OKUYAMA RYUHO

MOCHIZUKI MINORU

KI - SANTE

HIDA HARUMITSU

USUI MIKAO

NOGUCHI HARUCHIKA

HASHIMOTO KEIZO

NAMIKOSHI TOKUJIRO

HAYASHIMA MASAO

MASUNAGA SHIZUKO

MISE A JOUR

mardi 23 novembre

2021 l'année du :

Buffle Métal Yin

2ème année

de l'ère Reiwa

Propulsé par HelloAsso

La nouvelle vidéo:

STAGES

Kappo

28 novembre

FORMATIONS

Reiki 1er niveau

23/24 novembre

Feng Shui

Kyusho Jitsu