SAMURAI - RONIN

MIYAMOTO MUSASHI

SAIGO TAKAMORI

  YAMAOKA TESSHU

TOTE - KENPO - KARATE

SAKUGAWA TODE

MATSUMURA SOKON

ITOSU ANKO

HIGAONNA KANRYO

MIYAGI CHOJUN

 SHIMABUKU TATSUO 

UECHI KANBUN

MOTOBU CHOKI

MABUNI KENWA

 FUNAKOSHI GICHIN

FUNAKOSHI YOSHITAKA 'GIGO'

OTSUKA HIRONORI

EGAMI SHIGERU

SOKEN HOHAN

CHITOSE TSUYOSHI

YAMAGUCHI GOGEN

DOSHIN SO

SAWAYAMA MUNEUMI

TOGUCHI SEKICHI

OYAMA MASUTATSU

SAWAI KENICHI

NAGAMINE SHOSHIN

OGURA TSUNEYOSHI

HENRY PLEE

JUDO - JU-JUTSU

KANO JIGORO

SHIRO SAIGO

MIFUNE KYUZO

KAWAISHI MINOSUKE

MAEDA MITSUYO

NINPO - NIN-JUTSU

FUJITA SAIKO

TAKAMATSU TOSHITSUGU

AIKIDO - AIKI-JUTSU

TAKEDA SOKAKU

UESHIBA MORIHEI

TOMIKI KENJI

GOZO SHIODA

SAITO MORIHIRO

SAGAWA  YUKIYOSHI

OKUYAMA RYUHO

MOCHIZUKI MINORU

KI - SANTE

HIDA HARUMITSU

USUI MIKAO

NOGUCHI HARUCHIKA

HASHIMOTO KEIZO

NAMIKOSHI TOKUJIRO

HAYASHIMA MASAO

MASUNAGA SHIZUKO

MISE A JOUR

Jeudi 4 avril 2024

2024 l'année du :

Dragon Bois Yang

5ème année

de l'ère Reiwa

Propulsé par HelloAsso

Nouvelle vidéo:

Suivez nous aussi sur instagram

FORMATIONS

Reiki 1er niveau

23/24 mars 2024

Bazi

29 octobre 2023

Module 4

dimanche 28 janvier

Kyusho Jitsu